ТОРКРЕТ

Необходимостта от нанасяне на торкрет – разтвор върху някаква повърхност възниква при изпълнение на хидроизолационни работи, защита на конструкциите от въздействието на агресивни водо-паро-въздушни среди, възстановяване на разрушени повърхностни слоеве на бетонни конструкции, изпълнение на защитни слоеве на железобетонни конструкции, при наличие на дълбоки кухини, пукнатини с голяма дълбочина или отслабващи отвори в носещи конструкции,укрепване на склонове и др.

Фирма „Каргон Про“ ЕООД разполага с машини за полагане на торкрет разтвор , както по сух , така и посредством мокър метод в зависимост от техническите изисквания на съответния обект.

Торкрет Видео